2020.augusztus.15

  • Szombat
  • Mária
+10°C
  • Vasárnap
  • +6°C/+15°C
  • Hétfő
  • +7°C/+16°C
  • Kedd
  • +9°C/+17°C

Jelentõs szolgálat a haza számára

A nemzetközi válságok idején mindig felértékelõdik az információ szerepe, így az attasék munkája is – mondta Hende Csaba június 30-án Budapesten, a véderõ-, katonai- és légügyi attasék éves értekezletén.

Hende Csaba miniszter
Hende Csaba miniszter

Hétfõ reggel tartották a véderõ-, katonai- és légügyi attasék éves értekezletét a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál. Beszédében Hende Csaba úgy fogalmazott: a közvélemény kevésbé van tisztában azzal, milyen jelentõs szolgálatot tesznek hazájuknak az attasék, ám a nagy válságok idején az információ és ezáltal az õ szerepük is felértékelõdik. „A kormány és a honvédelmi vezetés nagyra értékeli az önök tevékenységét, különösen, amit az elmúlt évben végeztek” − mondta a honvédelmi miniszter.

Hende Csaba rámutatott: az ukrán válság alapvetõen változtatta meg az európai biztonsági környezetet, ráadásul olyan elhúzódó konfliktusra kell felkészülni, amelyre hazánknak, a honvédségnek és a NATO-nak egyaránt reagálnia kell. Az április óta a NATO-ban érvényben lévõ megerõsítõ biztonsági intézkedések a szövetség egységét, szolidaritását, a kollektív védelem kikezdhetetlenségét demonstrálják. A NATO erõfeszítéseihez hazánk is hozzájárul, és a szövetség szeptemberi walesi csúcstalálkozóján sarkalatos döntések, értékelések születnek majd a válság stratégai követelményei tárgyában. Kulcsfontosságú a találkozón, hogy a szövetség kialakítsa egységes álláspontját Oroszországhoz fûzõdõ viszonyáról. A NATO keleti határán lévõ államok szerepe felértékelõdik, hiszen eszközök és csapatok telepítése várható ezekre a területekre. A stratégiai hatásokról és a NATO­-ban bevezetendõ hosszú távú intézkedésekrõl összefoglaló anyag készül Készenléti Akcióterv néven.Elkötelezett magyar szerepvállalás

Hende Csaba hozzátette: a NATO-t létrehozó washingtoni szerzõdés 5. cikkelyének elõtérbe kerülése mellett ugyanakkor továbbra is szükség van a válságkezelés és a kooperatív biztonság terén végzett munka erõsítésére is, hiszen az elmúlt tizenöt év kihívásai nem múltak el attól, hogy új válság alakult ki. Afganisztánban idén korszakváltás következik majd be, hiszen több mint egy évtized után az ISAF misszió átadja helyét a jóval kisebb Resolute Support mûveletnek. Hazánk továbbra is fenntartja ezerfõs missziós ambíciószintjét, és nagyobb figyelmet kíván szentelni a nyugat-balkáni tevékenységnek. Magyarország emellett elkötelezett a NATO bõvítése és a „nyitott ajtók” politikája mellett.

A miniszter leszögezte: az ukrán válság arra a régóta húzódó problémára is újfent rámutatott, hogy az amerikai és európai védelmi kiadások közötti aránytalanság tarthatatlan. E tárgyban várhatóan szintén transzatlanti nyilatkozat születik majd Walesben. Hazánk támogatja a védelmi költségvetések emelését. „A következõ években megfontoltan – mert azért a gazdaság nem áll vaslábakon –, de növelni kell majd a katonai kiadásokat” − idézte Hende Csaba Orbán Viktor nemrég tett kijelentését. Mint emlékeztetett, az 1046/2012-es kormányrendelet rögzíti is a finanszírozási peremfeltételeket: ennek értelmében 2013 és 2015 között a honvédelmi fejezeti támogatási fõösszeg minimum a 2012-es nominálértéken marad, 2016-tól pedig éves szinten 0,1 százalékkal nõ majd a GDP arányában, hogy aztán 2022-re elérje a GDP-arányos 1,39 százalékot. A miniszter hozzátette: a folyamatosan bõvülõ forrásokkal is szigorúan takarékos módon gazdálkodik majd a tárca, és sok évtizedes anyagi, felszerelési, fegyverzeti hiányok pótlására fordítja azokat. Elérkezett az idõ a fegyverrendszerek lépésrõl lépésre történõ megújításához, és e munkát a magyar hadiipar újjáépítésébe is be kell ágyazni. Kérte az attasékat, hogy e tekintetben õk is „járjanak nyitott szemmel”, és keressék a lehetõségeket.

Európai erõsítés

Az Európai Unió közös védelempolitikáját illetõen Hende Csaba az elmúlt idõszak jó irányba tett, fontos lépéseirõl tett említést. Mint mondta, az európai országoknak többet kell tenniük saját biztonságuk érdekében: a V4-es együttmûködési folyamat védelmi dimenziója is új lendületet kapott, az elmúlt egy év magyar elnöksége alatt számos új kezdeményezésnek lehettünk tanúi. „A védelmi terület az egyik húzóágazat a négy ország együttmûködésében” - emelte ki a miniszter. Az eredmények között említette a hosszú távú vízió közös kidolgozását: ennek értelmében további közös képességfejlesztések, közös alakulatok felállítása, közös gyakorlatok politikai alapjai születtek meg. Jelenleg már az évente megrendezendõ V4-es hadgyakorlatok részleteinek kialakítása folyik, illetve dolgoznak lánctalpas platformról és kerekes szállítójármûvekrõl szóló közös projekten is.A V4-es országok EU-harccsoportja 2016-ra áll fel csaknem háromezer fõs létszámmal, és tíz napon belül bevethetõ lesz 6000 kilométeres körzetben. A harccsoport modulos felépítésû lesz, és 670 magyar katona tartozik majd hozzá: emellett magyar vezetés alatt mûködik majd benne a mûszaki modul, a nem kinetikus modul és a különleges mûveleti modul is. A kormány nemrég tett 3 milliárd forintos, költségvetés feletti támogatásának köszönhetõen fel tudtuk ajánlani a közvetlen légi támogatás (close air support) képességet is, így e téren is vezetõ nemzetként vehetünk részt a közös tevékenységben, hiszen a magyar Gripenek légi és földi célpontok ellen is segíteni tudják majd a harccsoport munkáját.

Hende Csaba megemlítette: különleges mûveleti katonáink jelesre vizsgáztak az afganisztáni kivonulás biztosításában, amit az is ékesen bizonyít, hogy amerikai különleges mûveleti katonákat is alárendeltek a magyar parancsnokságnak. Az elmúlt négy évben végzett munka révén befejezõdött a Gripen-képesség kiépítése, amelynek révén szintén a NATO elitjébe tartozunk: a Puma-századot most véglegesítették a NATO Tiger szövetségében.

A miniszter arra kérte az attasékat, hogy képviseljék hazánkat méltó módon fogadóországukban, érvényesítsék Magyarország és a honvédelmi tárca politikai, illetve hadiipari érdekeit, emeljék a nemzetközi kapcsolattartás színvonalát és rendelkezzenek folyamatosan naprakész, hiteles ismeretekkel katonapolitikai, katonai kérdésekben.

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

hovedelem.hu/ hirpress.hu

[2014.07.01]