2020.augusztus.15

  • Szombat
  • Mária
+10°C
  • Vasárnap
  • +6°C/+15°C
  • Hétfő
  • +7°C/+16°C
  • Kedd
  • +9°C/+17°C

Kun Szabó: katonás precizitással szervezik a jövõben az állami ünnepeket

Katonás precizitással és fegyelmezettséggel, valamint az érintettekkel együttmûködve tervezi meg és bonyolítja le a jövõben az állami és kiemelt fontosságú ünnepi rendezvényeket a Honvédelmi Minisztérium (HM) újonnan létrejött szerve, a Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal - mondta a hivatal felügyeletével is megbízott Kun Szabó István vezérõrnagy az MTI-nek adott interjújában. A most kinevezett társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár a feladatai közül kiemelte még a hazafias nevelést és a honvédelem népszerûsítését.

illusztráció:Kun Szabó István vezérõrnagy
illusztráció:Kun Szabó István vezérõrnagy

A minisztériumnál örülnek annak, hogy megkapták a nemzeti ünnepek és jeles alkalmak szervezésének feladatát - mondta a vezérõrnagy, aki szerint a többi között az elmúlt években megrendezett fõvárosi helyõrségi szemlék, a tavalyi Nemzetközi Repülõnap, és számos más rendezvény adhatta az alapot, amiért végül úgy döntöttek, hogy ez a feladat átkerül a HM-hez.

Kun Szabó István az elmúlt három évben az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár és a Budapest helyõrség parancsnoka volt. Így - mint mondta - nem ismeretlenek számára az állami, protokolláris rendezvények, megemlékezések, hiszen az alakulat díszelgõi és zenekara eddig is fontos közremûködõi voltak az eseményeknek.

Az új kormányzati struktúrában az eddigi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) helyett a HM lesz a kormányhatározatban rögzített központi ünnepségek - így március 15., augusztus 20. és október 23., továbbá kilenc külön nevesített emléknap, valamint az elõre meg nem határozott kiemelt rendezvények - fõ szervezõje.

Kun Szabó István elmondta: rögtön munkához láttak - ahogy fogalmazott: "menetbõl kell leküzdeni az akadályokat", hiszen az átvétel után pár nappal volt június 16-a, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja. Ezt még a KIM-mel közösen rendezték, július 22-én viszont már teljesen a HM felel a Nándorfehérvári Diadal Emléknapjának megszervezéséért és lebonyolításáért, s már javában tart az augusztus 20-i ünnep szervezése is. Ezek után az idén még hat rendezvényt - köztük két fõ nemzeti ünnepet - kell levezényelnie az újonnan felállt Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatalnak, amelynek állományát lényegében húsz közalkalmazottból - részben a KIM-tõl átvett, részben új emberekbõl - álló "kreatív csapat" alkotja.

Kun Szabó István azt mondta: leginkább a tervezést, a stratégia kidolgozását, s az ütemezést szeretné hangsúlyossá tenni az elõkészületekben, ezeknek fegyelmezetten, pontosan kell mûködniük. Szorosan együtt kíván mûködni a rendezvények biztonságos lebonyolításában érintett valamennyi társminisztériummal és szervezettel, például a Belügyminisztériummal, a katasztrófavédelemmel, a mentõszolgálattal és a meteorológiai szolgálattal.

Kun Szabó István elmondta azt is, hogy kérésére Áder János köztársasági elnök felmentette a hivatásos szolgálati jogviszony alól, így kormánytisztviselõként dolgozik, de miniszteri engedéllyel egyenruhában, vezérõrnagyi rendfokozattal látja el feladatát. Ha megbízatása véget ér, folytathatja a hivatásos katonai szolgálatot.

A 31 évnyi szolgálati és többéves parancsnoki múlttal rendelkezõ vezérõrnagy kifejtette: a HM eddigi feladatai közül számos olyan került a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkársághoz, amely a honvédelmi eszméhez, küldetéshez köthetõ, Ilyen a Hadtörténeti Intézet és Múzeum irányítása, a háborús és kegyeleti fõosztály a hadisírgondozással együtt, a tábori lelkészi szolgálat, a Gábor Dénes katonai szakközépiskola, valamint a Katonasuli és a Honvédelmi kötelék programok felügyelete - sorolta.  A helyettes államtitkár e területek vezetésével azt szeretné elérni, hogy a honvédség, mint nemzeti ügy, még inkább be tudjon kerülni a köztudatba, fõként a fiatalok gondolkodásába.

mti / harminckettesek.webnode.hu

[2014.07.11]