2020.augusztus.15

  • Szombat
  • Mária
+10°C
  • Vasárnap
  • +6°C/+15°C
  • Hétfő
  • +7°C/+16°C
  • Kedd
  • +9°C/+17°C

Ésszerû átcsoportosítás

Közel négyezer-kétszáz tonna lõszer, majd hatszáz tonna egyéb harcanyag, valamint száznyolcvanhét gépkocsi és harcjármû átcsoportosítását kell végrehajtani az MH Anyagellátó Raktárbázis kalocsai és káli raktárainak év végére tervezett bezárása következtében.

Közel négyezer-kétszáz tonna lõszer, majd hatszáz tonna egyéb harcanyag, valamint száznyolcvanhét gépkocsi és harcjármû átcsoportosítását kell végrehajtani
Közel négyezer-kétszáz tonna lõszer, majd hatszáz tonna egyéb harcanyag, valamint száznyolcvanhét gépkocsi és harcjármû átcsoportosítását kell végrehajtani

A megszûnõ bázisparancsnokságokon tárolt anyagokat Táborfalvára, Pusztavacsra és Nyírtelekre szállítják. A feladatot az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok irányítja.

Az MH Logisztikai Központ tavalyi létrehozásával megkezdõdött a központi logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakítása, racionalizálása. A központ parancsnokává Baráth István dandártábornokot nevezték ki. Az új szervezeti egység alaprendeltetése a HM- és MH-szervezetek haditechnikai eszközökkel, hadfelszereléssel történõ ellátásának biztosítása, valamint a központi logisztikai gazdálkodási és ellátási felelõsséggel összefüggõ feladatok irányítása, tervezése, szervezése és ellenõrzése.

A honvédség központi készleteinek raktározása a szervezet alárendeltségébe tartozó MH Anyagellátó Raktárbázis feladata. Az itt dolgozók végzik a készletek minõség-ellenõrzését, karbantartását, cseréjét, szállítását, a sugárzó és mérgezõ anyagok, veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, a feleslegessé vált eszközök leselejtezését és kivonását.

A racionalizálás következõ szakasza idén kezdõdött. Ennek keretében az ország területén lévõ raktárakban tárolt haditechnikai anyagokat és eszközöket fokozatosan összevonják, illetve leselejtezik, az így felszabadult objektumokat pedig kiürítik. Az átcsoportosítások összköltsége nagyjából 137 millió forint lesz, viszont a raktárak bezárásától több száz milliós megtakarítást remél a honvédelmi tárca.

Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka elmondta: a Magyar Honvédség hadrendjébõl kivont, további felhasználásra feleslegessé vált inkurrens eszközök felszámolása a hosszú távú haderõreform része. A rendszerváltás elõtti tömeghadsereg leszerelése következtében ugyanis tízezer tonnákban mérhetõ haditechnikai eszköz, felszerelés vált feleslegessé. Ennek a hatalmas mennyiségû anyagnak az õrzés-védelme, tárolása, kezelése jelentõs erõforrásokat köt le a tárca költségvetésébõl, csökkentve így a honvédelmi feladatok végrehajtására és a modernizációra használható erõforrásokat. A raktárbázisok felszámolása tehát az optimális mûködés, a takarékosság jegyében történik.A fentiek keretében folyik az MH Anyagellátó Raktárbázis kalocsai és káli szervezeti egységeinek felszámolása, objektumainak kiürítése és az ingatlanok hasznosítása. A bezárásra kijelölt raktárakban tárolt lõszereket, harcanyagokat és technikai eszközöket vasúton és közúton szállítják Táborfalvára, Pusztavacsra és Nyírtelekre. Az átcsoportosítást szeptember 30-áig kell végrehajtani. Ezt követi az objektumok területének  átvizsgálása és mentesítése. A kiürített ingatlanokat december 31-éig kell átadniuk. Baráth dandártábornok megítélése szerint az átcsoportosítások ütemtervét képesek lesznek tartani. Minden munkatársa feszített tempóban dolgozik, a feladat végrehajtásával annak ellenére jól haladnak, hogy a munkát a szélsõséges idõjárás, a napokig tartó rekkenõ hõség és a gyakori esõzések alaposan megnehezítették.A lõszerek és robbanóanyagok átvételét tételes elszámolással végzik: a sérült plombájú, megbontott ládák tartalmát darabonként átszámolják, az eredeti gyári csomagolásban lévõk két százalékát szúrópróbaszerûen ellenõrzik. A technikai eszközök átadása-átvétele pedig a felszerelési jegyzékek és a mûszaki állapotot rögzítõ jegyzõkönyvek alapján történik. A feladat végrehajtásában naponta száznegyvenen-száznyolcvanan vesznek részt, az anyagok mozgatásához, a rakodáshoz több mint félszáz különbözõ, kisebb-nagyobb teljesítményû gépre van szükség.

Ezekben a hetekben a Kálon és a Kalocsán, a Miskei úton tárolt anyagok átszállítása történik. A takarékosságot most is alapvetõen meghatározó szempontnak tekintik: Kálról Pusztavacsra augusztus 7-én például már egy tíz gépjármûbõl álló konvojjal szállították a lõszereket Pusztavacsra. Az egymást követõ teherautók haladása ugyanis nemcsak biztonságosabb, de költséghatékonyabb is. A veszélyes anyagok szállításakor ugyanis felvezetõ gépkocsit kell biztosítani, a szállítmányt pedig fegyveres õrök kísérik – akár egy, akár több gépkocsi rakományáról van szó.Fotók: MH ARB
 
 
honvedelem.hu/hirpress.hu

[2014.08.15]