2020.augusztus.15

  • Szombat
  • Mária
+10°C
  • Vasárnap
  • +6°C/+15°C
  • Hétfő
  • +7°C/+16°C
  • Kedd
  • +9°C/+17°C

Különleges megoldás – különleges ellenõrzés

Ilyen összetett gyakorlatot, mint a szeptember 22-én megkezdõdött Különleges Megoldás 2014, a magyar különleges mûveleti képesség életre hívása.

Fotó: Dévényi Veronika, Rácz Tünde (archív) és Tóth László
Fotó: Dévényi Veronika, Rácz Tünde (archív) és Tóth László

Ilyen összetett gyakorlatot, mint a szeptember 22-én megkezdõdött Különleges Megoldás 2014, a magyar különleges mûveleti képesség életre hívása, azaz 2005 óta nem hajtott végre az MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóaljon alapuló Különleges Mûveleti Osztag. Sándor Tamás ezredes, a szolnoki alakulat parancsnoka elmondta: az elõttük álló, NATO-szintû, különleges mûveleti ellenõrzésen (SOFEVAL) derül ki, hogy az osztag elnyeri-e a harckész minõsítést.

A zászlóaljunkon alapuló, de több más katonai szervezet elemeibõl is megalakult Különleges Mûveleti Osztag önálló gyakorlattal, a Különleges Megoldás 2014-el csatlakozik a Közös Fellépés 2014-hez. Újdörögdön, Veszprémben, az úgynevezett „nullaponti” lõtéren, és a kõröshegyi bázison dolgoznak majd katonáink, természetesen a gyakorlat elõre meghatározott forgatókönyve alapján.

Dióhéjban arról szól, hogy a Kargia nevû fiktív állam egy része függetlenné kíván válni az anyaországtól. Az elszakadni kívánó részen belül radikális kisebbség próbálná magához ragadni a hatalmat, és ezt a törekvést egy másik ország – rejtve és titokban persze, de − támogatja. Polgárháborús helyzet alakult ki. A szituáció feloldása érdekében a NATO − az ENSZ felhatalmazása alapján − vészhelyzeti reagálóerõt telepített az országba. Ennek részét képezi a magyar Különleges Mûveleti Osztag, amely a Kargiai Nemzeti Haderõvel együtt, illetve önállóan hajt végre feladatokat. Három különleges mûveleti csoportunk, egy idõben három különbözõ különleges mûveleti kategóriában hajt végre feladatokat. Egy csoport különleges felderítést, egy csoport közvetlen mûveleteket, egy csoport pedig katonai segítségnyújtási feladatot hajt végre.

Mi fog történni a háromhetes gyakorlat során?

Elöljáróban annyit, hogy ilyen roppant összetett gyakorlatot a magyar különleges mûveleti képesség megszületése, azaz 2005 óta nem hajtottunk végre. Egy mondatban: három hét folyamatos „háború.” Szeptember 22-én települtünk ki, és a katonáink napi 24 órában dolgoznak, egészen október 17-éig. (Kivéve persze az önkormányzati választások napját, amikor természetesen mindenki élhet alkotmányos választói jogával.) Különben folyamatosan zajlik a gyakorlat, amely teljes mértékben afganisztáni tapasztalatokra épül. Az eseményeket úgy ütemeztük, hogy a törzs tudjon ezekre reagálni, újabb feladatokat kidolgozni, és képes legyen idõben alkalmazni a csoportokat. El kell mondanom, hogy a katonák kemény körülmények között dolgoznak. Az idõjárás sem a legoptimálisabb, hiszen van olyan csoportunk, amelyik a gyakorlat elsõ napjától kezdve különleges felderítést folytat, ami azt jelenti, hogy három hétig terepen éjszakáznak. Ez mentálisan, fizikálisan mindenképpen kihívás az állománynak. Persze a törzsben dolgozók feladata sem egyszerû, hiszen nekik ki kell szakadniuk a mindennapok valóságából, és bele kell élniük magukat abba, hogy a Kargia nevû országban, mûveleti területen teljesítenek szolgálatot. A környezetet is megpróbáltuk ennek megfelelõen kialakítani számukra: közvetlen támadásokkal, belövésekkel, hosszú éjszakai ébrenlétekkel. Igyekszünk minden tekintetben az Afganisztánban megismert valóságot megteremteni az újdörögdi bázison, illetve a különféle mûveleti területeken.Milyen úton jutott el erre a szintre a zászlóalj?

Az egyéni felkészülés után, külföldi mûveletekben (MH PRT, MH OMLT, MH MTCS) szereztünk tapasztalatot. 2008-tól kezdtük el különleges mûveleti csoportok szintjén a feladatainkat végrehajtani, majd 2012-tõl két csoporttal és szûkített törzzsel, majd két csoporttal és bõvített törzzsel hajtottunk vége mûveleteket Afganisztánban. Megszereztük tehát a megfelelõ mûveleti tapasztalatokat ahhoz, hogy túlléphessünk a csoportok alkalmazási szintjérõl, magasabb szintre – azaz képesek vagyunk osztagszintû szervezetet kiállítani. Mint említettem, az osztag most három csoportot foglal magába, de hat-nyolc csoportig bármikor bõvíthetõ. Képesek vagyunk akár más nemzetek különleges mûveleti csoportjait is integrálni. Nyilván ez megköveteli, hogy a harcvezetés angol nyelven történjen, és nemzetközi csoportok jelenléte esetén az osztagparancsnokságon is az angol a munkanyelv.Erre a gyakorlatra konkrétan hogyan zajlott a felkészülés?

Tavaly kezdtük a célirányú felkészülést, amihez segítséget nyújtott nekünk az Amerikai Egyesült Államok különleges mûveleti egyeteme, amelynek oktatói mûveleti és felderítõ vonalon egyaránt különbözõ tanfolyamokat vezettek le. Amerikai katonákkal együtt részt vettünk közös, összetett feladatokból álló gyakorlatokon is – az amerikai fél például külön, tapasztalt tisztekbõl, altisztekbõl álló törzskiképzõ köteléket hozott létre, amelyik kimondottan a Különleges Mûveleti Osztag kiképzésére koncentrált. Összességében szerintem elég összetett felkészítésen át jutottunk el idáig. A puding próbája viszont az evés, vagy hogy dr. Böröndi Gábor dandártábornok urat idézzem: „a terep nem hazudik”. Ezzel a megállapítással én is abszolút egyetértek. Itt és most a valóságban, különleges mûveleti körülmények között tudjuk felmérni nem csupán a zászlóalj különbözõ elemeit, hanem magát ezt az osztagot is. Merthogy a gyakorlat keretén belül a NATO Különleges Mûveleti Parancsnoksága értékelõ foglalkozást − SOFEVAL-ellenõrzést – vezet majd le. A kérdés, hogy a jelenlegi osztagszintû képesség elnyeri-e a harckész minõsítést?Ez a SOFEVAL-ellenõrzés milyen fõ szempontokat vizsgál?

Több részterület és több ezer szempont közül esetünkben a legfontosabb a felderítõ és a hadmûveleti szakterület, hiszen ezek adják az alapját annak, hogy sikeresen végre lehessen hajtani például egy-egy közvetlen mûveletet. A különleges felderítésnél az ellenõrök például megnézik, hogy milyen módon áramlanak idõben és minõségben az információk. Górcsõ alá kerül a törzs tevékenysége is: miként dolgozzák ki a harcfeladatot, hogyan adják ki a harcparancsot, milyen a döntési folyamat elõkészítése, annak végrehajtása.Ha az ellenõrzés sikeres lesz, mit jelent majd a harckész minõsítés az osztag számára?

Amennyiben a Különleges Mûveleti Osztag képesség elnyeri a harckész minõsítést, a jelen állás szerint a Magyar Honvédségre kiadott nemzeti megkötéseken kívül más nemzeti megkötés nélkül alkalmas lesz arra, hogy bárhol a világon különleges mûveleti feladatot hajtson végre – évszaktól, napszaktól, földrajzi viszonyoktól teljesen függetlenül. Ráadásul a harckész minõsítésû osztagot be lehet integrálni egy nagyobb különleges mûveleti kötelékbe is. Illetve az EU V4-es harccsoportra vonatkoztatva, ez a magyar képesség adhatja az egész harccsoport különleges mûveleti komponensének magvát. Így kvázi vezetõ nemzeti szerepet tudunk betölteni.

honvedelem.hu/hirpress.hu

[2014.09.29]