2022.május.19

  • Csütörtök
  • Ivó, Milán
+12°C
  • Péntek
  • +11°C/+22°C
  • Szombat
  • +12°C/+25°C
  • Vasárnap
  • +16°C/+25°C

Egy készenléti rendőr pert nyert a magyar állammal szemben

A magyar készenléti rendőrség a rendőr készenlétben töltött idejét pihenőidőként kezelte, amely után csak készenléti pótlékot kapott.

Egy készenléti rendőr pert nyert a magyar állammal szemben
Egy készenléti rendőr pert nyert a magyar állammal szemben

A munkaidőről szóló irányelvet a migrációs válság idején a schengeni térség külső határainak őrizetét ellátó magyar készenléti rendőrség rendőreire is alkalmazni kell, így a magyar rendőrök által ellátott készenléti szolgálat - a különösen kivételes körülmények fennállásának kivételével - ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozik - mondta ki az Európai Bíróság.

A magyar készenléti rendőrség egyik tagja, aki 2015 júliusától 2017 áprilisáig egy csapatszolgálati század tagja volt Magyarországnak a Szerbiával, Horvátországgal és Romániával közös határain, amelyek a balkáni migrációs útvonalon helyezkednek el. Ezen időszak alatt csapatszolgálat keretében egyrészt túlszolgálatot, másrészt a rendes szolgálatteljesítési időn felüli készenlétet kellett teljesítenie.

A magyar készenléti rendőrség a rendőr készenlétben töltött idejét pihenőidőként kezelte, amely után csak készenléti pótlékot kapott. Ő ezzel szemben úgy véli, hogy ezen időszak alatt valójában készenléti szolgálatot teljesített, amelyet a munkaidőről szóló uniós irányelv hatálya alá tartozó munkaidőnek kellett volna minősíteni, így túlszolgálati díj járt volna neki. A rendőr munkáltatójával szemben pert indított a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, amely az Európai Bírósághoz (EB) fordult a kérdéssel.

Az EB pedig csütörtökön ítéletet hirdetett. A bíróság egyrészt úgy találta, hogy a schengeni térség külső határainak a készenléti rendőrség általi őrzésével kapcsolatos feladatok - amennyiben azokat a magyar készenléti rendőrség szokásos körülmények között végzi - első látásra nem rendelkeznek sajátos jellemzőkkel. Az ügy körülményeiből különösen nem tűnik ki, hogy e feladatok az azokat jellemző sajátosságok miatt csak folyamatosan láthatók el, és kizárólag e munkavállaló teljesítheti azokat.

Másrészt pedig a közegészség, a közbiztonság és a közrend területén működő szolgálatok tevékenységének folytonosságára vonatkozó követelmény főszabály szerint összeegyeztethető az irányelvvel, ha e tevékenységeket rendes körülmények között végzik, e tevékenységekre azonban kivételes súlyú és mértékű körülmények között nem kell az irányelv szabályait alkalmazni. Csakhogy e rendkívüli események többek között olyan természeti vagy technológiai katasztrófák, merényletek vagy súlyos balesetek lehetnek.

Az EB szerint a magyar bíróság feladata vizsgálni, hogy a felperes rendőr a vitatott időszakban végzett feladatokat olyan kivételes súlyú és mértékű körülmények között látták-e el, amelyek igazolják az irányelv alkalmazásának mellőzését.

E bíróság feladata többek között annak meghatározása, hogy a harmadik országok állampolgárainak a schengeni térség külső határain való beáramlása megakadályozta-e azt, hogy e határoknak a készenléti rendőrség általi őrizetét a teljes vitatott időszak alatt a szokásos körülmények között, a készenléti rendőrségre ruházott feladatnak megfelelően és anélkül lássák el, hogy a személyi állomány számára a minden munkavállaló számára az irányelv követelményeinek megfelelő pihenőidőt biztosító rotációs mechanizmust hozhatnának létre.

[2020.04.30]