2020.augusztus.15

  • Szombat
  • Mária
+10°C
  • Vasárnap
  • +6°C/+15°C
  • Hétfő
  • +7°C/+16°C
  • Kedd
  • +9°C/+17°C

Hazánk növelni fogja a védelmi kiadásait

Orbán Viktor miniszterelnök és Hende Csaba honvédelmi miniszter is megtekintette a Közös Fellépés 2014 elnevezésû gyakorlatsorozat egyik komplex határvédelmi mozzanatát, a „nullaponti” lõtér közelében található kõrös-hegyi megfigyelõpontnál október 2-án, csütörtökön.

Hazánk növelni fogja a védelmi kiadásait
Hazánk növelni fogja a védelmi kiadásait
Orbán Viktor miniszterelnök és Hende Csaba honvédelmi miniszter is megtekintette a Közös Fellépés 2014 elnevezésû gyakorlatsorozat egyik komplex határvédelmi mozzanatát, a „nullaponti” lõtér közelében található kõrös-hegyi megfigyelõpontnál október 2-án, csütörtökön. A miniszterelnök gratulált a gyakorlaton látottakhoz.Hende Csaba beszédében leszögezte: az Ukrajnában végbemenõ események ismét bebizonyították, hogy hazánkat és a térségünket csakis a NATO-keretein belül tudjuk megvédeni. „Ez a válság felértékelte a szövetséget, a szövetségen belül Közép-Európát, és a teljes védelmi szektort. Az a feladatunk, hogy a walesi NATO-csúcson született nagy horderejû döntéseket a gyakorlatba ültessük át. Szövetségeseinkhez hasonlóan hazánk is növelni fogja a védelmi kiadásokat. Magyarország alapvetõ nemzeti érdeke, hogy jól felszerelt, megfelelõen kiképzett, harckész nemzeti haderõt tartson fenn és ezért vállalja az ezzel járó anyagi áldozatokat. Nem az a kérdés, hogy növeljük-e védelmi kiadásainkat, hanem az: milyen gyorsan tudjuk ezt megtenni” – hangsúlyozta a tárcavezetõ.

Hende Csaba kiemelte, hogy a NATO gyorsreagáló képessége is bõvül, mivel létrehoznak egy magas készenlétû, szövetséges harci köteléket, amelyik két napon belül telepíthetõ lesz bárhol a szövetség határai mentén, ahol szükség van rá. Elhangzott az is: egy század erejû magyar lövészalegység két hónapra a Baltikumba megy gyakorlatozni. „Amikor szövetségeseink – jelen esetben Litvánia, Lettország és Észtország - fenyegetve érzik magukat, nem maradhatunk sem közömbösek, sem tétlenek” – adott magyarázatot a fenti döntésre a honvédelmi miniszter.Hende Csaba emlékeztetett arra, hogy kormánydöntés született az MH Pápa Bázisrepülõtér jelentõs mértékû fejlesztésérõl. Mint mondta: a repülõtér újonnan kialakított kapacitásaival alkalmas lesz arra, hogy szükség esetén a térségünkbe irányított nagyobb létszámú szövetséges erõnek is bázisrepülõtérként szolgáljon.

A Közös Fellépés 2014 elnevezésû gyakorlatsorozat egyes mozzanataiban részt vevõ amerikai katonákhoz szólva a tárca elsõ embere kiemelte: nem a szavak, hanem a tettek számítanak; „azok a tettek, amelyeket nehéz idõkben teszünk meg egymás érdekeiért és szabadságáért.” „Ezért köszönöm önöknek, hogy együtt dolgozhattunk az elmúlt napokban, ugyanúgy, ahogyan együtt dolgoztunk Afganisztánban, Koszovóban, és Boszniában. És ahogyan együtt fogunk dolgozni mindenhol, ahová közös biztonságunk érdekében mennünk kell” – húzta alá Hende Csaba.

A magyar katonák teljesítményével kapcsolatosan a honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: ezen a nagyszerû gyakorlatsorozaton, a kifejezetten nehéz körülmények között jól teljesítenek; méltóak a magyar zászlóhoz, és méltóak szövetségeseinkhez. Hozzátette: a nemzet nyugodt szívvel rájuk bízhatja a haza védelmét.A honvedelem.hu-nak adott exkluzív interjújában, a hazánkban tartózkodó Sir Adrian Bradshaw vezérezredes, a NATO Szövetséges Erõk európai fõparancsnok-helyettese is elégedetten nyilatkozott a látottakkal kapcsolatosan. „Azért látogattam Magyarországra, hogy megvitassuk a keleti régió megváltozott biztonságpolitikai helyzetére történõ válaszlépéseket, reakciókat. Az országuk eddig is sokat tett ezért. Mindenkinek meg kell értenie, hogy ez a szövetség a kollektív védelem területén sziklaszilárdan mûködik. Ebben természetesen Magyarországra is komoly szerep hárul. Mint ahogyan ezen a gyakorlaton is láthattuk: valóságos képességekrõl beszélünk, egy reálisan kidolgozott szcenárió keretében, nemzetközi környezetben, több haderõnem együttmûködésével. A ma látottak mindenkit lenyûgöztek. Jómagam katonaként nagyon pontosan megfigyeltem minden apró részletet, és valóban mély benyomást tett rám a mozzanat” – nyilatkozta a vezérezredes.Dr. Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság, szárazföldi haderõnem fõnöke a jelenlévõ médiumok képviselõinek nyilatkozva elmondta: a Magyar Honvédség, NATO-nak felajánlott Zászlóalj Harccsoportja - amerikai tüzérségi üteggel megerõsítve - olyan harctevékenységet folytatott - amely az államhatár mentén kialakult helyzetre reagált. A képzeletbeli ellenség irreguláris és reguláris csapatokkal átlépte a szintén fiktív államhatárt, így a haderõ kirendelte a szárazföldi készenléti erõit, és a légierõvel együttmûködve védelmi tevékenységet kezdett meg.

„A mai nap azért kiemelkedõ, mert hosszú idõ után elõször vettek részt a törzsmunkában NATO-tisztek, illetve szövetséges alegység a magyar haderõ egy gyakorlatán. Büszkén állítom, hogy felkészültünk az ország védelmére” – mondta a dandártábornok. A szövetséges haderõ kiképzettségének és védelmi képességeinek demonstrálása miatt, a NATO döntése értelmében szövetségi szinten nagy láthatóságú, nemzetközi gyakorlatokat kell levezetni.

A szárazföldi haderõnem parancsnoka elmondta: a Steadfast Javelin nevû hadgyakorlat III-as számú fázisába csatlakozott be a Magyar Honvédség Közös Fellépés 2014 elnevezésû  gyakorlata is.Amerikai részrõl a katonai sajtónak exkluzív nyilatkozatot adó Michael Foster ezredes, a 173-as Légideszant Dandár parancsnoka elmondta: minden alkalommal nagyon hasznos számukra, ha szövetségesi kötelékben hajthatnak végre gyakorlatokat – most éppen tüzérségi támogatást nyújtva. „Ha két professzionális hadsereg alegységei dolgoznak együtt, minden kisebb nehézség könnyen áthidalható” – közölte az ezredes.

A gyakorlat dinamikus mozzanatának végén Orbán Viktor gratulált Hende Csabának, dr. Benkõ Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar fõnöknek, és a bemutatót végrehajtó katonáknak a látottakhoz.

Fotó Tóth László és Koszticsák Szilárd (MTI)

 

honvedelem.hu/ hirpress.hu

[2014.10.03]